Povolání hrdiny

Jedním z rozhodnutí, které musíte na začátku podstoupit, je správný výběr vašeho povolání. Každé povolání má specifické bonusy, které jsou automaticky aplikovány ve hře.

Povolání lze změnit, ale pouze prvních 7 dní od vstupu do světa. Tuto možnost najdete v Menu - Hrdina.

Vybrat si můžete z těchto 5 povolání :

PovoláníBonus
vojakVoják+20% bonus armády, -10% produkce surovin
ekonomEkonom+15% produkce surovin a +30% produkce peněz
vědecVědecprodukce +20% výzkumných bodů a o 50% rychlejší výzkum
zbrojmistrZbrojmistr+30% k vyrobeným zbraním a zbroji, o 50% rychlejší výroba a nižší cena v kovárně
KnězKněz+10% bonus kultury, +2 aktivní modlitby, Speciální věštba

Vlastnosti hrdiny

Vlastnosti jsou rozhodující v mnoha ohledech hry a proto je důležité se s nimi důkladně seznámit. Jednotlivé vlastnosti hrdiny lze ovlivnit modlitbami, artefakty nebo talismany.

Síla

Síla ovlivňuje útok hrdiny. Čím větší síla je, tím větší útok hrdina má a je snazší pro něj jakýkoliv boj.

Obratnost

Obratnost má přímý vliv na obranu hrdiny. Hrdinu s dobrou obratností je těžší zasáhnout.

Odolnost

Odolnost určuje maximální počet životů hrdiny a také rychlost léčení v případě ztráty životů. Počet životů hrdiny je roven odolnosti * 10. Léčení je automatické a probíhá každou hodinu o odolnost hrdiny. Pokud má hrdina méně jak 1/3 životů, nemůže být poslán do bitvy.

Inteligence

Inteligence hrdiny je důležitá pro výzkum. Za každý 1b inteligence je každou hodinu 0,5 výzkumného bodu. Dále se inteligence uplatní při průzkumu a dobývání zřícenin, kdy lze najít více stříbrných mincí.

Charisma

Charisma je velmi důležitá pro ovládání mas, a to jak obyčejných lidí, tak i armády. Charisma ovlivňje přírůstek lidí každou hodinu do města. . Za každý 1b charisma může být velikost armády 200 (voják 260, kněz 160), každá jednotka má jinou velikost, více v přehledu armády.

Zkušenosti  

Důležitým aspektem pro hrdinu jsou zkušenosti získané v průběhu hry. Každé postavení budovy nebo její upgrade, výzkum nebo bitvy přinášejí zisk zkušeností. Hodně zkušeností lze získat navštěvováním Labyrintu a plněním úkolů.
Pokud nasbíráte potřebný počet zkušeností, hrdina postoupí na novou úroveň a dostane 5 bodů, které může rozdělit mezi své vlastnosti.


Dovednosti hrdiny

Dovednosti hrdiny jsou útok a obrana. Ty jsou důležité jak při boji mezi hráči a jejich armádami, ale také při individuálním plnění úkolů.
Jako i vlastnosti, lze je vylepšit modlitbami, artefakty nebo přízní bohů. Všechny výpočty se počítají včetně případných bonusů.

Útok

Útok je důležitý pro schopnost zásahu nepřítele. Je zapotřebí v boji s netvory v Labyrintu nebo v bojích v úkolech.
Výpočet je odvozen ze vzorce síla * 5, přičítají se hodnoty z talismanů nebo modliteb.

Obrana

Obrana je důležitá pro schopnost vyhnout se nepřítelově útoku. Je zapotřebí stejně jak útok.
Výpočet je odvozen ze vzorce obratnost * 5, přičítají se hodnoty z talismanů nebo modliteb.

Využití hrdiny

Základní využití hrdiny je samozřejmě v rozvoji města, díky inteligenci (výzkum) a charismatu (příchod obyvatel). Nicméně jsou další důležité věci, které lze s Hrdinou uskutečnit.

Inventář hrdiny

V inventáři jsou vidět aktivní talismany a aktivní artefakty, pokud sis je pořídil v obchodě nebo sekci Premium, více o nich v sekci Premium. Pokud potřebuješ jiný artefakt a máš již 5 aktivních, můžeš uvolnit místo zrušením některého z již používaných. Artefakt má platnost 7 dní.


Znovuzrození

Po zaplacení ceny 10 ambrozií a 500 esencí života se Hrdina znovuzrodí = nastaví se mu všechny vlastnosti na hodnotu odpovídající 30% úrovně hrdiny, životy dle nastavené odolnosti a ostatní body se uloží jako volné k přidělení. Hráč si může tyto body rozdělit dle svého uvážení.

Sláva věků a Sláva ve světě

Sláva je ukazatel aktivity hráče. Slávu lze získat v Labyrintu, plněním úkolů, modlitbou nebo obeliskem.
Bližší informace v sekci Sláva


Přehled potřebných zkušeností pro jednotlivé úrovně

ÚroveňPočet zkušenostíÚroveňPočet zkušenostíÚroveňPočet zkušenostíÚroveňPočet zkušenostíÚroveňPočet zkušeností
10 1118 500 21104 000 31325 000 41801 000
2250 1223 000 22118 000 32358 000 42878 000
3500 1328 000 23133 000 33393 000 43965 000
41 000 1434 000 24150 000 34431 000 441 062 000
52 000 1541 000 25169 000 35472 000 451 174 000
63 500 1649 000 26190 000 36516 000 461 301 000
75 500 1758 000 27213 000 37563 000 471 443 000
88 000 1868 000 28238 000 38615 000 481 605 000
911 000 1979 000 29265 000 39672 000 491 787 000
1014 500 2091 000 30294 000 40734 000 502 000 000

Struktura zkušeností hrdiny

Zde je popsáno, kolik zkušeností lze jakou činností získat :

Stavby budov : cca 400 000 XP
Výzkum : cca 183 000 XP
Hrdinské úkoly : 300 000 XP
Labyrint : cca 100 000 XP
Královská města : cca 120 000 XP

Další zkušenosti lze získat individuálními boji.